Bestyrelse/Vurderingsmænd

Bestyrelsesmedlemmer: 

Formand : Jens Piilgaard, Vesterhavnen 17,have nr. 25                                  Tlf.nr: 20458987,    mail: jens.piilgaard@hotmail.com

Næstformand: Tove  Bøgely, Skellerup Byvej 24, have nr.47                           Tlf.nr: 40365260    mail: miss boegely@hotmail.com

Kasserer: Berit Sønderskov, Vognmandsvej 11, have nr. 59                           Tlf.nr:  24456452   mail: bils@mail.tele.dk

 Sekretær: Hanne Mikkelsen, Wilsonsgade 10 , have nr. 16                                         Tlf.nr: 40219455     Mail: hannemikkelsen136@gmail.com

Medlem: Torben Nielsen, Bredalsgade 9, have nr. 71                          Tlf.nr: 40913485   mail: torbenlyngenielsen@gmail.com

Vurderingsmænd

Jens Finsen, Slotsgade 21, have nr. 7          Tlf. 22844716,                                                            mail: jensfinsen@hotmail.com

Michael Aagesen, Anhof Alle 16, have nr. 67           Tlf. 42461973,                                 mail: michaelaagesen@hotmail.com