Nyhedsmail fra kredsen

_________

tekst

Referat fra Kredsbestyrelsesmøde september 2020

 Der indkaldes til kredsbestyrelsesmøde tirsdag den 15.september 2020 kl.19.00

i Nyborghallen Halvej 1 5800 Nyborg

Dagsorden:

 

  1.  
  2. Siden sidst ved formand og næstformand.

Mødet den 24. september ang. medlemsundersøgelsen i forbundet.

Forløbet omkring udtagelse af præmiehaver.

Indledende tanker om kongressen i 2021.

Trappehaverne (ved næstformanden)

        Jørgen Bertelsen huset i Skovly

  1. Kreds kasseren.
  2. Præmiefest/præmieuddeling
  3. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde???
  4. Nyt fra vurderingsinstruktørerne.
  5. Eventuelt, herunder fastsættelse af næste mødedato med julefrokost

 

Evt. afbud skal gives til kredsformanden på telefon eller e. mail. Er afbuddet på selve mødedagen så pr. telefon evt. sms.

 

 

 

Mødt:

Per, Svend Erik, Solvejg, Anni, Mette Jytte og Peter.

Fraværende Dennis (afbud), Helle, Kim og Gitte.

 

Ad 2.

Siden sidst ved formand og næstformand.

Mødet den 24. september ang. medlemsundersøgelsen i forbundet.

Der er afbud fra Per, Jytte, Mette og Peter. Solvejg prøver at finde nogle andre.

Forløbet omkring udtagelse af præmiehaver.

Der er mange haver som er låst, og de bliver ikke bedømt.

Indledende tanker om kongressen i 2021.

Formanden orienterede om sine tanker.

Diverse sager fra foreningerne (ved næstformanden)

Forskellige sager fra foreningerne blev drøftet.

                  Jørgen Bertelsen huset i Skovly

. Kassereren i Skovly vil gerne have policen. Sovejg finder frem til forsikringsvilkårene.

 

Ad 3.

Kredskassereren.

 

 

 

             

 

Indtægter

 

udgifter

Budget 2020

     

 

               

Kontingent Kreds

58680,00

           

Kontingent Forbund

317030,00

317030,00

         

Jordleje Svendborg kommune

222455,85

222455,85

         

Kurser/vurdering

11975,00

1470,71

         

Præmiefest

             

Bankgebyr

 

500,00

         

Forsikring

 

6648,20

         

Administration

             

Kredsformand

 

4500,00

         

Kredskasserer

 

4500,00

         

Kredsbestyrelsesmøder

 

1147,10

         

Repræsentantskabsmøder

 

3806,50

         

Havekonsulent

             

Kørsel kredsbestyrelse

 

787,53

         

Kørsel repræsentantskab

 

264,00

         

Kørsel kurser

             

Ankeudvalg

             

Repræsentation

 

109,00

         

Div.

 

47,00

         

Kongres 21

   

0,00

       

Arrangementer

             

web-regnskab

             

Lokale kursusdage

 

0,00

         

TILgodehavende fakturaer

     

15626,41

     

I alt

610140,85

563265,89

         
               

Resultat

46874,96

           

Egenkapital primo

157069,76

           

Bankbeholdning 12.09. 2020

203944,72

           
                             

 

 

Ad 4.

Præmiefest/præmieuddeling

Forslag om at uddele præmier søndag den 1/11. Arrangementet afholdes i ØsterSkerninge forsamlingshus som brunch fra 11 til 14

 

Ad 5.

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde???

Vi holder først repræsentantskabsmøde til foråret.

 

Ad 6.

Nyt fra vurderingsinstruktørerne.

Der afholdes et kursus sandsynligvis i november.

 

Ad 7.

Eventuelt, herunder fastsættelse af næste mødedato .

Holdes hos Per d.4/12 .

 

Ref.:Peter.


Oversigt: Formænd og kasserere i Svendborg
Opdateret 29.september 2020

Formænd og kasserere:

HF Ørkild
Formand
Helle Heister
Egensevej 50
5762 V. Skerninge
Tlf.:61710181
Email: hf.oerkild@gmail.com

Kasserer
Jytte Hansen
Møllergade 47
5700 Svendborg
Tlf.: 51290832
Email: jytte Hansen@hotmail.com

HF Brydevang
Formand
Silja Kyndbo
Sankt Jørgensvej 3 st. tv.
5700 Svendborg
Tlf: 27610044
Email:silja.kyndbo@gmail.com
Kasserer
Inge-Lise Dahl
Engdraget 7
5700 Svendborg
Tlf: 20588054
Email: ingilidali@hotmail.com
HF Christianshøj
Formand
Bendt Eriksen
Ravnemøllevej 12, 2. th.
5700 Svendborg
Tlf.: 30334990
Email: bendt.eriksen@outlook.dk

Kasserer
Emmelie Stautz
Avernakøvej 31B
5700 Svendborg
Tlf.: 30430630
Email: emmelie.stautz@hotmail.com
HF Fruerskov
Formand
Michael Klausen
Tlf.: 71781979
E:mail:muk12009@live.dk
Kasserer
Bo Klausen
E.mail:bopihlklausen@gmail.com

HF Margrethelund
Formand
Martin Bøchter
Jægermarken 40
5700 Svendborg
Tlf.: 42500211
Email: kean0211@gmail.com
Kasserer
Afventer valg på forestående generalforsamling
HF Byhaverne
Formand
Søren Brøndum
Tlf.:23613829
Email: soren-sidevind@live.dk

Kasserer
Anni Petersen
Walkendorffsvej 70
5700 Svendborg
Tlf.:25384693
Email annisiehr@hotmail.com

HF Solbakken
Formand
Johan Hartmann
Schrumsvej 10
5700 Svendborg
Tlf.: 40893500
Email: hartmann@svendborgmail.dk
Kasserer
Margit Okholm
Klampenborgvej 2
5700 Svendborg
Tlf.: 24410434
Email: mo@haveselskabet.dk

HF Trappehaverne
Formand
Mai Stenner
Rømerparken 29
5700 Svendborg
Tlf. 28148808
Email: stennermai@gmail.com

Kasserer
Simone Vinbjerg Møller
Julius Blomgade 49 1. th.
2200 København N
Tlf. 28115555
Email: simonevisbjerg@outlook.dk


Kære alle foreninger i Sydøstfyns Kreds

 

Med ønske om en glædelig jul og et godt nytår får I lige lidt informationer/nyt fra kredsbestyrelsen i ovennævnte kreds.

 

 

  • I kredsbestyrelsen synes vi, at vi havde en god præmiefest og arbejder frem på at afholde en igen i 2020 i Svendborg

 

  • Husk at være opmærksom på, at referater der offentliggøres på hjemmesider og i opslagskasser i foreningerne ikke må indeholde personfølsomme oplysninger. Som eksempler kan nævnes, hvem der mangler at betale haveleje, klage over en vurdering eller klager fra et medlem til et andet medlem som bestyrelsen behandler. I sådanne tilfælde må man lave et referat uden disse oplysninger til offentliggørelse.

 

  • Repræsentantskabsmødet i 2020 bliver tirsdag den 3. marts kl. 19.00 i Nyborg hallen. Nærmere info følger først i februar 2020. Vi skal bede jer sikre at I har indberettet de rigtige repræsentanter til os. Og, hvis der er ændringer så at meddele kredsformanden det senest den 15. januar 2020

 

Er der spørgsmål til ovenstående er I velkommen til at kontakte kredsformanden.

Med tak for jeres daglige indsats i foreningerne

På kredsbestyrelsens vegne

Solvejg Nielsen

Kredsformand