VELKOMMEN TIL

ELEFANTHØJEN

Haveforening i Nyborg siden 1947

Aktuelt

Referat bestyrelsesmøde 25. maj 2021

Referat fra bestyrelsesmøde i Elefanthøjen tirsdag 25. maj 2021 Sted: Berit, Elefanthøjen 59 til smørrebrød mv. Godkendelse af referat fra sidste møde den 29.09.2020: Referat godkendt Nyt fra formandskabet: Kommunen: Fortsat ingen ny dato for møde mellem kommunen og...

læs mere

Nyt fra kredsen maj 2021

Fra: Solvejg Nielsen <solvejgnielsen@yahoo.dk> Dato: 19.05.2021 10.57 Emne: Kolonihaver Vedhæftet en tilrettet kredsvedtægt Og så kan jeg oplyse at der dags dato er sendt mødeindkaldelse ud til jeres repræsentanter  angående  repræsentantskabsmødet den 22 juni...

læs mere

elefanthøjen