Nyt fra Elefanthøjen:

referater fra bestyrelsesmøder

Referat fra bestyrelsesmøde 06.02.2024

Referat fra bestyrelsesmøde i Elefanthøjen torsdag den 16.11.2023

Referat fra bestyrelsesmøde i Elefanthøjen torsdag den 7. september 2023

 

Vores venteliste er lukket for optagelse af  nye personer. Vi melder ud, når listen bliver åbnet igen.Nyt fra kredsen:

kredsmøde 7 august 2023 referat 

 

Til samtlige kredse og foreningsbestyrelser

Det er nok ikke gået manges næser forbi, at kolonihaver har været ekstra meget i vælten den seneste tid. Sager vedr. helårsbeboelse og ulovligt byggeri har været tilbagevendende problematikker i mange år, med sporadisk interesse fra medierne. Dette er ikke længere tilfældet.

Den sporadiske interesse er nu erstattet af en intens mediebevågenhed, der ikke synes at være aftagende. De seneste indslag på landsdækkende nyhedskanaler indikerer med al tydelighed, at disse historier gradvist begynder at sprede sig ud i den almene befolknings bevidsthed. Dette er i sagens natur meget alvorligt, da det i værst tænkelige scenarie kan true kolonihaverne på deres eksistensberettigelse.

Derfor kommer vi med en stærk opfordring til alle, der er repræsenteret under Kolonihaveforbundet, at de naturligvis overholder relevant lovgivning, herunder kolonihaveloven, planloven, lokalplaner mv., samt på behørig vis udøver sit tillidshverv inden for rammerne af gældende vedtægter.

Det gælder for alle – lige fra forbundsformanden til kredse, bestyrelser og menige medlemmer. Ved man på nuværende tidspunkt, at man ikke overholder lovgivningen, anbefales det på det kraftigste, at man bringer orden i sine sager. Tiderne, hvor vi kan sidde disse ulovligheder overhørig, er slut, og presset på os, politikere og kommuner vil fremadrettet kun vokse sig større.

Til orientering så vil disse sager være et fast punkt på fremtidige møder i Forretningsudvalget og Hovedbestyrelsen, så vi i organisationen kan arbejde målrettet mod at komme problemerne til livs. Derudover vil vi i den kommende tid intensivere vores indsats omkring at få gjort kolonihaveloven til et fokusområde for ressortministeren.

Det er vigtigt at pointere, at kolonihaver altid har og altid skal være for alle. Dette sociale sigte må ikke undermineres af enkeltindivider, der sætter egne behov højere end fællesskabet. Vi håber, at alle kan tilslutte sig dette vigtige formål, og at vi kan stå sammen som en stærk, samlet interesseorganisation, der tager sit fælles samfundsansvar alvorligt.
Med venlig hilsen

Forretningsudvalget

Nyheder

Ny ledelse sætter kursen
Karsten Kehlet, formand, og Dan Frimark, sekretariatsleder, er duoen, der har sat sig i førersædet for Kolonihaveforbundet. Læs, hvordan de vil arbejde for at styrke organisationen.
Læs mere her
Nye dokumenter for 2023
Hvad er forskellen på at eje et kolonihavehus og leje et havelod? Og hvordan registrerer I jeres forening i CVR-registret? – Dette og meget mere finder du svar på i vores nye dokumenter for 2023.Læs mere her
 
Læs flere nyheder

Vidste du?

At I kan få hjælp til konfliktløsning

Få rådgivende hjælp til at forebygge eller nedtrappe en evt. konflikt mellem dine naboer eller bestyrelse hos vores rådgiver i Center for Konfliktløsning.

Læs mere

At vores kurser nu er gratis

Som noget nyt har vi i forbundet besluttet at gøre vores kurser gratis, så I som bestyrelsesmedlemmer er bedre klædt på til at udføre jeres arbejde ude i de enkelte foreninger.

Læs mere

Kursuskalender

Grundlæggende kassererkursus
22. april 2023 kl. 10:00 til 16:00 – Scandic Odense
Tilmeldingsfrist: 18. april 2023
 
Intern revision
14. maj 2023 kl. 10:00 til 15:00 – Scandic Sydhavnen
Tilmeldingsfrist: 09. maj 2023
 
Jura for bestyrelser
27. maj 2023 kl. 09:00 til 16:00 – Scandic Hvidovre
Tilmeldingsfrist: 25. april 2023
 
Konflikthåndtering
17. juni 2023 kl. 10:00 til 16:00 – Jylland
Tilmeldingsfrist: 14. maj 2023
 
Se hele kursuskalenderen
 

Dokumenter og vejledninger

Køb og salg af kolonihave
At eje huset og leje jorden 2023
Beskrivelse af problemstillinger, der kan opstå ifm. forskellen mellem ejerskabet til kolonihavehuset og lejeretten til havelodden.Download
 
Leje
Hvem kan optages som medlejer/lejer 2 på lejekontrakten
Oversigt over, hvem der kan optages som medlejer/lejer 2 på lejekontrakten.Download
 
Vurdering af kolonihave
Ejererklæring (obligatorisk)
Erklæringen bruges i forbindelse med vurdering af kolonihaven forud for salg.Download
 
 
Se alle dokumenter

 

Referat generalforsamling Elefanthøjen 2023

 

Dagsorden generalforsamling Elefanthøjen 2023

——————————————————————–