Dagsorden generalforsamling 2019

Generalforsamling i haveforeningen Elefanthøjen lørdag den 9. november 2019 kl. 10.00 i Nyborg Hallen Halvej nr. 1 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i henhold til vedtægternes § 9 Dagsorden: 1. Valg af dirigent: 2. Valg af stemmetæller: 3. Formandens...

Generalforsamling 2019

Generalforsamling i haveforeningen Elefanthøjen lørdag den 9. november 2019 kl. 10.00 i Nyborg Hallen Halvej nr. 1 NB Tilmelding til generalforsamling (Af hensyn til servering af kaffe og rundstykker) Tilmelding til Berit Sønderskov på  mail:   bils@mail.tele.dk  /...