Kolonihaveforbundet  Sydøstfyns Kreds CVR nr. 36 14 36 57

 

Der indkaldes hermed til kredsbestyrelsesmøde onsdag  den 27.november 2019 kl. 19.00 i Hjerteparkens møde/bestyrelseslokale, Svendborg (hos Per) . Per er mødeleder.

 

Dagsorden

 

  1. Velkomst
  2. Underskrift af referat 18.september 2019
  3. Kredsformanden

Siden sidst.

  1. kredskasserer
  2. Nyt fra arbejdsgruppen omkring kredsvedtægter
  3. Nyt fra vurderingsinstruktørerne.
  4. Evaluering af præmiefesten.
  5. Indledende tanker det kommende repræsentantskabsmøde. Dato-sted-dirigent-hvem modtager genvalg osv.
  6. Eventuelt, herunder næste mødedato, med udpegelse af mødeleder.

 

Referat:

Til stede: Solvejg Nielsen, Anni S. Pedersen, Svend Erik Andersen, Peter Slot Nielsen, Per Frederiksen, Mette Havmand og Jytte Hansen.

Ad 3.

Kredsformanden

Siden sidst.

Svend Erik og Peter fortsætter som vurderingsinstruktører.

Der er kommet ny formand og kasserer i Skovly.

Vi behandlede henvendelser fra bestyrelser og havelejerer.

Solvejg har måttet melde afbud til et møde i hovedbestyrelsen på grund af sygdom. Vi skal have valgt en suppleant for Solvejg ved næste repræsentantskabsmøde.

I Nyborg har der været holdt møde mellem haveforeningerne og kommunen. Der skal ikke være kloakeret i 2027, men der skal være vedtaget en spildevandsplan.

Ad 4

Kredskassereren:

Indtægter udgifter
Kontingent Kreds 59100,00 58740,00
Kontingent Forbund 311135,50 311135,50
Jordleje Svendborg kommune 220843,23 220843,23
Kurser/vurdering 13574,00 1625,60 12000,00
Præmiefest 1360,00 15682,45 20000,00
Bankgebyr 750,00
Forsikring 6549,10 6500,00
Administration 629,95 3500,00
Kredsformand 6000,00 6000,00
Kredskasserer 6000,00 6000,00
Kredsbestyrelsesmøder 852,55 3500,00
Repræsentantskabsmøder 2904,55 4500,00
Havekonsulent 368,16 500,00
Kørsel kredsbestyrelse 971,88 4000,00
Kørsel repræsentantskab 480,60 2500,00
Kørsel kurser 1238,88 3000,00
Ankeudvalg 1000,00
Repræsentation 600,00
Div. 56,00
Kongres 21 0,00
Arrangementer 3871,43 30000,00
web-regnskab 958,75
Lokale kursusdage 0,00 5000,00
TILgodehavende fakturaer 2210,00
I alt 606012,73 584728,63
Resultat 21284,10
Egenkapital primo 133825,66
Bankbeholdning 21.nov. 2019 155109,76

 

Ad 5.

Nyt fra arbejdsgruppen omkring kredsvedtægter

Arbejdsgruppen fortsætter arbejdet med at gennemgå kredsvedtægterne inden næste repræsentantskabsmøde.

Ad 6 Nyt fra vurderingsinstruktørerne.

Der har været afholdt vurderingskursus. 9 medlemmer fra Nyborg og 8 fra Svendborg kom igennem kurset.

Der er instruktørkursus i februar, og der afholdes vurderingskursus igen til foråret.

Ad 7 Evaluering af præmiefesten

To tredjedele af præmiemodtagerne var mødt frem. Næste år skal der være bindende tilmelding til bustransporten. Der var 43 tilmeldte.

 

Ad 8 Indledende tanker det kommende repræsentantskabsmøde. Dato-sted-dirigent-hvem modtager genvalg osv.

3.marts er bragt i forslag. Det skal være i Nyborghallen. Vibeke Ejlertsen foreslås som dirigent.

Ad 9. Eventuelt, herunder næste mødedato, med udpegelse af mødeleder

Næste møde 10/1 klokken 18 i Hjerteparken, hvis lokalet er ledigt.

Jytte er mødeleder.

Ref. Peter