nyt fra kredsen

Til samtlige foreninger i Sydøstfyns kreds.

 

Til jeres orientering vil der når der engang bliver mulighed for at afholde repræsentantskabsmøde blive et par bestyrelsesposter ledige. Herunder kassererposten.

Vi opfordrer jer derfor til, at undersøge om nogen af jeres repræsentanter kunne have interesse i en af de ledige poster. Og dermed lægge et stykke arbejde i kredsen.

Hvis en af jeres repræsentanter bliver valgt til kredsbestyrelsen er vedkommende ikke længere at betragte som repræsentant. Man kan derfor stadig have det antal repræsentanter som man er berettiget til i henhold til gældende regler. (Kredsvedtægterne § 3 stk. 5)

Mulige kandidater er naturligvis velkommen til at kontakte Solvejg Nielsen for videre information om arbejdet i kreds bestyrelsen.

Angående repræsentanter, herunder suppleanter gælder følgende:

 

  1. At de foreninger, som har kunnet afholde generalforsamling i 2020 er det de valgte personer på denne generalforsamling som er gældende.

 

  1. For de foreninger, som ikke har kunnet afholde generalforsamling i 2020 er det de personer som blev valgt i 2019 som er gældende.

 

Spørgsmål til ovenstående kan rettes til kredsformanden.

På Kredsbestyrelsens vegne

Solvejg Nielsen

Kredsformand