Fra: Solvejg Nielsen <solvejgnielsen@yahoo.dk>
Dato: 19.05.2021 10.57
Emne: Kolonihaver
Vedhæftet en tilrettet kredsvedtægt
Og så kan jeg oplyse at der dags dato er sendt mødeindkaldelse ud til jeres repræsentanter  angående  repræsentantskabsmødet den 22 juni

Venlig hilsen

Solvejg Nielsen

Kredsen Vedtægter gældende