Kære alle foreninger i Sydøstfyns Kreds

 

Med ønske om en glædelig jul og et godt nytår får I lige lidt informationer/nyt fra kredsbestyrelsen i ovennævnte kreds.

 

 

  • I kredsbestyrelsen synes vi, at vi havde en god præmiefest og arbejder frem på at afholde en igen i 2020 i Svendborg

 

  • Husk at være opmærksom på, at referater der offentliggøres på hjemmesider og i opslagskasser i foreningerne ikke må indeholde personfølsomme oplysninger. Som eksempler kan nævnes, hvem der mangler at betale haveleje, klage over en vurdering eller klager fra et medlem til et andet medlem som bestyrelsen behandler. I sådanne tilfælde må man lave et referat uden disse oplysninger til offentliggørelse.

 

  • Repræsentantskabsmødet i 2020 bliver tirsdag den 3. marts kl. 19.00 i Nyborg hallen. Nærmere info følger først i februar 2020. Vi skal bede jer sikre at I har indberettet de rigtige repræsentanter til os. Og, hvis der er ændringer så at meddele kredsformanden det senest den 15. januar 2020

 

Er der spørgsmål til ovenstående er I velkommen til at kontakte kredsformanden.

Med tak for jeres daglige indsats i foreningerne

På kredsbestyrelsens vegne

Solvejg Nielsen

Kredsformand