Generalforsamling  i haveforeningen Elefanthøjen
lørdag den 13. november 2021 kl. 10.00

Nyborg Hallen
Halvej nr. 1

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i henhold til vedtægternes § 9     (Endelig dagsorden følger senere)

NB Tilmelding til generalforsamling (Af hensyn til servering af kaffe og rundstykker)

Tilmelding til Berit Sønderskov på mail: bils@mail.tele.dk / eller tlf. 24 45 64 52 senest 30. oktober 2021