Generalforsamling 2021

Generalforsamling  i haveforeningen Elefanthøjen lørdag den 13. november 2021 kl. 10.00 Nyborg Hallen Halvej nr. 1 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i henhold til vedtægternes § 9     (Endelig dagsorden følger senere) NB Tilmelding til...

Referat bestyrelsesmøde 25. maj 2021

Referat fra bestyrelsesmøde i Elefanthøjen tirsdag 25. maj 2021 Sted: Berit, Elefanthøjen 59 til smørrebrød mv. Godkendelse af referat fra sidste møde den 29.09.2020: Referat godkendt Nyt fra formandskabet: Kommunen: Fortsat ingen ny dato for møde mellem kommunen og...

Nyt fra kredsen maj 2021

Fra: Solvejg Nielsen <solvejgnielsen@yahoo.dk> Dato: 19.05.2021 10.57 Emne: Kolonihaver Vedhæftet en tilrettet kredsvedtægt Og så kan jeg oplyse at der dags dato er sendt mødeindkaldelse ud til jeres repræsentanter  angående  repræsentantskabsmødet den 22 juni...

Nyhedsbrev fra forbundet maj 2021

Kære bestyrelser og medlemmer Så er der nyt fra os. I vedhæftede nyhedsbrev kan læse om: Medlemsundersøgelse af Havebladet Genåbning og forsamlingsforbud Tilbud om konfliktrådgivning Det, man skal huske at have styr på, når man afholder digitale generalforsamlinger Ny...

Hvad synes I om Havebladet?

Hvad synes I og vores medlemmer om Havebladet? Er der noget, vi skal gøre anderledes/bedre eller er I tilfredse? Det kunne vi godt tænke os at vide. Vi har lavet en undersøgelse, som vi håber, at både I  og medlemmerne i haverne har lyst til at besvare. I kan udfylde...