Nyt fra kredsen maj 2021

Fra: Solvejg Nielsen <solvejgnielsen@yahoo.dk> Dato: 19.05.2021 10.57 Emne: Kolonihaver Vedhæftet en tilrettet kredsvedtægt Og så kan jeg oplyse at der dags dato er sendt mødeindkaldelse ud til jeres repræsentanter  angående  repræsentantskabsmødet den 22 juni...

Nyhedsbrev fra forbundet maj 2021

Kære bestyrelser og medlemmer Så er der nyt fra os. I vedhæftede nyhedsbrev kan læse om: Medlemsundersøgelse af Havebladet Genåbning og forsamlingsforbud Tilbud om konfliktrådgivning Det, man skal huske at have styr på, når man afholder digitale generalforsamlinger Ny...